Mezinárodní Školení Vedoucích 2020

DEUTSCH     POLSKI

Vzhledem k současné zdravotní situaci s ohledem na epidemii Covid-19 ve 3 zúčastněných zemích a v souladu s doporučeními místních orgánů bude zrušeno Mezinárodní školení vedoucích! (10.03.2020)

12.03.-15.03.2020, Krzyżowa (Polsko)

Spolek Aktion West-Ost pořádá se svými partnery z Česka a Polska další ročník mezinárodního školení vedoucích pro všechny, kteří chtějí vést skupinu a organizovat nové projekty!

Máš chuť se zúčastnit? Dále se rozvíjet? Vyzkoušet nové metody v praxi? Navázat nová mezinárodní přátelství?

Na našem školení se naučíš vše, co potřebuješ, abys měl/a teoretické i praktické základy pro vedení skupin, mohl/a začlenit své vlastní nápady do projektů a převzal/a odpovědnost za děti i mládež – od mezinárodního týmu a ve třech jazycích.

TÉMATA

  • role a úkoly vedoucího skupiny
  • skupinová dynamika a práce v týmu
  • seznamovací hry, energizery a jazyková animace
  • metody moderování a diskuze
  • plánování a organizace projektů pro mládež
  • interkulturní komunikace
  • a mnoho dalšího

KDO: mládež ve věku 16-26 let z Česka, Polska a Německa s dobrými znalostmi českého, polského, nebo německého jazyka

PRACOVNÍ JAZYKY: čeština, polština a němčina, znalosti anglického jazyka tedy nejsou nutné!

CENA: 20€ pro účastníky z Česka a Polska, 30€ pro účastníky z Německa, jízdné bude hrazeno do výše 80€

V CENĚ: program, ubytování, plná penze

PŘIHLÁŠKA: vyplněnou přihlášku  zašli (k nalezení také na naší domovské stránce)
do 20.01.20 na alexandra.morozova@aktion-west-ost.de

Těšíme se na Tebe!
Tým školení vedoucích

Pozvánka k vytištění

Přihláška